miércoles, 22 de diciembre de 2010

"Entre vosatros hi ha u que m'ha traïcionat... o dos"Tal volta recorden vostes a un personage de l'Historia, si mos remontem aproximadament 2011 anys arrere. Un personage que supongue un canvi en la manera de viurer i de pensar de la gran majoria de gent que vivia per aquells temps, pero tambe de la gent que vingue mes tart. Me referixc, com no podia ser d'una atra manera, a Jesus de Nazaret, aquell a qui u dels seus apostols vengue per 30 monedes. Bo, puix aproximadament 2011 anys despres tornem a viurer com la traïcio se consuma, esta vegà en el valencianisme.

No és prou que el PP de Camps mos traicione a cada paraula que diu en relacio a la defensa de les nostres senyes d'identitat, si no que ademes el Sr. Esteve, president de Lo Rat Penat, acusa al valencianisme de radical i unes atres cosses que fan mal nomes d´escriureles, acusantmos de fer la faena que ell no fa, pero que és, sense dubte, la faena que ell deuria fer. Resulta, per lo vist, que és mes comode agarrar la caïra que li oferix el PP i el jornal millonari, que dedicarse a defendrer l'honestitat del nostre poble i la singularitat de la nostra llengua, que es per a lo que se creà Lo Rat Penat, "societat d´amadors de les Glories Valencianes".

Per lo vist trau mes redit del catalanisme que de fer el seu treball, un treball que ve desenrollantse desde fa més de cent anys, un treball per i per als valencians en defensa de la nostra llengua, i que desde l'arribà d'este personage s'ha desvirtuat i va a convertirse en treball per al catalanisme a canvit de la ades nomenà caïreta que li cedix el PP per la seua obra catalanista.

Pero no acaba ahi la traïcio dels directius de les entitats valencianistes: ara se suma el Sr. Simo Santonja a raïl de les declaracions del Sr. Esteve, i afegix que hi ha que acostarse a l'AVL, cavall de Troya catalaniste que s'encarrega de catalanisar als nostres jovens en coleges, instituts i universitats, i que ara preten que el missal de l'Iglesia siga en catala. La gran vergonya del nostre poble junt a Canal Noi, les universitats, l´administracio i el sistema educatiu autonomic. Una entitat que va vorer la llum unica i exclussivament per a seguir els dictamens de l'IEC, convertir la nostra llengua en un dialecte del catala, i convertir al nostre Regne en part de la pallasà creà pels catalans i denominà per estos moniatos sense cervell com a Paissos Catalans.

Afortunadament, estes declaracions són per part d'estos dos senyors i no de tots els membres de les entitats a les que representen. Pero aixo es lo pijor, ya que estan embrutant el bon nom d'estes entitats i dels membres que les constituixen, com es el cas de Voro Lopez, membre de la RACV que diu que no se van a menejar ni un milimetro en direccio a l'AVL, que si esta vol arrimarse, que siga ella la que done passos cap al valencià i que mos demostra que no tots dins de la RACV pensen igual que el Sr. Simo Santonja.

A soles me queda dir ad estos senyors, sr. Esteve i sr. Simo Santonja, que si volen viurer de la politica, abandonen les entitats que se dediquen a defendrer la nostra cultura i la nostra llengua, i passen a les files del partit politic que millor lis pague, pero no mesclen cultura i politica, perque es un binomi que porta molt de perill. O millor encara, agarren ya la jubilacio i deixen pas a gent que tinga mes ganes de treballar. Tinguen vostes una poqueta de dignitat i abandonen els seus carrecs al front d'estes entitats,el poble valencià els ho agrairà perque:

1. La nostra cultura i la nostra llengua ni se pacten ni se venen,se cuiden i se defenen.

2. La llengua la fa el poble i, per lo tant, és del poble. Les academies servixen unicament per a replegar l´us que el poble fa de la llengua. Vostes no son qui per a canviar la nostra manera de parlar, ni per a pactar politicament en el catalanisme, ya que pacten en una llengua que no es de la seua propietat.


Francisco Puchades.

0 comentarios:

Publicar un comentario